Skjeggkrefelle vs. limfeller

Hjem » Fakta og info » Bekjempelse av skjeggkre » Skjeggkrefelle vs. limfeller

Sammenligning av Silverfish skjeggkrefelle og limfeller

 • I de fleste miljø* fanger Silverfish skjeggkrefelle mest.
 • Silverfish skjeggkrefelle kan tiltrekke seg skjeggkre i månedsvis. Lokkemiddelet i limfeller virker kun godt noen uker.
 • Silverfish skjeggkrefelle kan fange flere skjeggkre enn en limfelle før den er full.
 • Silverfish skjeggkrefelle tiltrekker seg mindre støv og tåler mye mer enn limfeller.
 • Silverfish skjeggkrefelle skades ikke av vann og høy luftfuktighet. Limfeller er laget av papp og krøller seg og blir mindre effektive i fuktige rom.
 • I Silverfish skjeggkrefelle er insektene skjult av lokket. I limfeller ser man de døde insektene.
 • Man trenger langt færre Silverfish skjeggkrefeller for å gjøre samme fangstjobb, sammenlignet med limfelle.
 • Skjeggkre dør i løpet av sekunder i Silverfish skjeggkrefelle. I limfeller dør insektene av uttørking eller utmattelse og dette kan ta flere dager. Det er lov å være opptatt av dyrevelferd selv når det gjelder forhatte insekter.
 • Det er mindre arbeid over tid med Silverfish skjeggkrefelle da fellene kan stå i lengre tid.
 • Silverfish skjeggkrefelle er mer økonomisk over tid. Når man kjøper Silverfish skjeggkrefeller medfølger forbruksmateriell til tre gangers bruk av hver felle. Dette tilsvarer et års forbruk ved normal utskifting. Fellene gjenbrukes og man kan kjøpe påfyll av forbruksmateriell etter behov. Limfeller må skiftes ofte og det trengs mange flere feller.

*De fleste testene i utviklingsfasen har vist at Silverfish skjeggkrefelle fanger vesentlig flere skjeggkre enn limfelle med lokkemiddel. Men noen få teststeder har det motsatte vært tilfelle. Grunnen til dette er ennå ikke avklart, det mistenkes at dette kan være knyttet til lukter i rommet.

 • Limfeller egner seg bedre til artsbestemmelse, sammenlignet med Silverfish skjeggkrefelle. 
 • Det er noen rom og hus der limfeller fungerer bedre*.
 • Limfeller er mindre enn Silverfish skjeggkrefelle, men du vil ofte trenge flere feller. 
 • Ved bruk av limbånd på rull kan man sperre av et område, men husk at skjeggkre klatrer godt og kryper gjennom små sprekker. De kan derfor komme seg inn på et avgrenset område via vegg og tak. 

*De fleste testene i utviklingsfasen har vist at Silverfish skjeggkrefelle fanger vesentlig flere skjeggkre enn limfelle med lokkemiddel. Men noen få teststeder har det motsatte vært tilfelle. Grunnen til dette er ennå ikke avklart, det mistenkes at dette kan være knyttet til lukter i rommet.

Hvordan fungerer fellene?

Limfeller er små pappfeller med en overflate av lim der insekter setter seg fast. Noen av dem er tilsatt lukt, men for å øke fangsten av skjeggkre må det tilsettes et egnet lokkemiddel som f.eks. sirissmel eller annet proteinrikt mel. Limbånd mot insekter, en slags dobbeltsidig teip, kan også brukes.

Silverfish skjeggkrefelle er utviklet spesifikt for skjeggkre. ­­­Den har en utforming som lurer skjeggkre opp på fellen og detter ned i lokkemiddelet. Lokkemiddelet tiltrekker skjeggkre, er oljebasert og insektene dør i løpet av svært kort tid.

Begge typer felle tiltrekker skjeggkre med lukt og samler opp skjeggkreene slik at man kan vite hvor mange som fanges. Insektene dør i fellen og kan deretter fjernes.

Forskjeller i bruk

Skadedyrbekjempere estimerer at en vanlig limfelle har plass til 30-40 skjeggkre og vil være effektiv i 3-4 uker. Etter en måned vil lukten av lokkemiddelet ha avtatt, men mange feller har da også mistet effekten på grunn av støv, sand eller fukt. Hele fellen må da byttes ut.

En Silverfish skjeggkrefelle har plass til langt over 100 skjeggkre, men når over 100 store skjeggkre er fanget vil oljen i lokkemiddelet trekke inn i insektene og fellen tørke ut. Da vil den miste effekten. Dersom den ikke går full vil den være effektiv i over 12 måneder. Ved et skifte byttes bare fangstkopp og lokkemiddel mens selve fellen og lokket gjenbrukes. Hver fellepakke inneholder forbruksmateriell til tre gangers bruk. Vi bruker et anslag på å skifte hver 4. måned slik at en fellepakke holder til ett år, men dette vil variere med bruk og antallet skjeggkre. Det selges også påfyllspakker.

Det anbefales å bruke 1 limfelle pr 2-4 kvadratmeter i huset. For Silverfish skjeggkrefelle anbefales det å bruke en felle for hvert rom i huset. Etter hvert som det blir klart hvor skjeggkreene holder til flyttes feller til disse stedene og man trenger ikke å ha feller i rom der det fanges lite. Med Silverfish skjeggkrefeller trenger man færre feller.

Mange opplever stort svinn av limfeller. Det er ikke uvanlig at de tråkkes på eller sparkes borti. Det er også vanlig at renholdspersonell fjerner dem. Limfeller fylles lett med støv og sand og ødelegges av vann og fuktighet. Døde insekter blir liggende synlig i fellen. På grunn av den korte effektive levetiden er det vanskelige å administrere limfeller hos leieboere og i borettslag og sameier.

Silverfish skjeggkrefeller er solide og tåler vann og fukt godt og fylles ikke lett med støv og sand. Lokket gjør at døde insekter ikke er synlige. De fleste opplever minimalt med svinn med Silverfish skjeggkrefeller.

Effekt

Mange opplever at limfeller er lite effektive. En av de fremste forskerne på skjeggkre, Anders Aak ved Folkehelseinstituttet, sier også «limfeller er altfor lite effektivt til å kvitt problemet på sikt» FHI skriver dessuten at limfeller er et “egnet verktøy for overvåking og kartlegging, men gir i seg selv en begrenset effekt på bestandsutviklingen”. Skjeggkre er svært forsiktige, og når de kjenner lim med de lange antennene blir de skeptiske. Eksperimenter har også vist at de viktigste luktene av sirissmelet man tilsetter til limfeller er lite effektivt på voksne skjeggkrehanner (Se side 12 i denne presentasjon).

Silverfish skjeggkrefeller fanger i de aller fleste tilfeller mye mer skjeggkre enn limfeller. Vi har sett dette i vår egen forskning og fått det bekreftet av mange kunder. Det er noen få tilfeller (1-3%) der ingen av fellene klarer å fange skjeggkreene godt, men der limfellene gjøre en litt bedre jobb. Vi mistenker at dette kan ha sammenheng med konkurrerende lukter som hindrer effekten av lokkemiddelet. Der man finner ansamlingene av skjeggkre og finner gode plasseringer av fellene vil selv et lite antall Silverfish skjeggkrefeller føre til en merkbar nedgang i bestanden etter 1-2 måneder og en videre kontinuerlig nedgang i antallet skjeggkre.

Pris og arbeidsinnsats

Stykkprisen på limfeller er lavere enn for Silverfish skjeggkrefeller, se egen artikkel om sammenligning av pris. Men siden limfeller må byttes ofte trenger man et stort antall over tid. Som forskerne ved FHI sier: «for å oppnå en reell bekjemping må nok mange limfeller benyttes over en lang periode» (Aak et. al. side 28) Selv uten å regne med arbeidsinnsatsen vil derfor limfeller raskt bli et dyrere alternativ. Skal man ha en kortvarig kartlegging av skjeggkre på ett sted kan limfeller være mer økonomisk og til artsbestemmelse er de bedre egnet.

Limfelle Silverfish skjeggkrefelle
Varighet pr. felle/påfyll 3-4 uker 4-12+ måneder
Kapasitet 30-40 skjeggkre 120+ skjeggkre
Fylles lett med støv, sand og hår Ja Nei
Tåler vann og fuktighet Nei Ja
Avliving av insekter Etter lang tid ved uttørking, utmatting eller utsulting Ved drukning etter sekunder/minutter
Egnet til artsbestemmelse Ja Nei
Svinn ved profesjonell bruk (forsvunne feller) Høyt Lavt
Synlige døde insekter Ja Nei (med lokk påmontert)

Kjøp Silverfish skjeggkrefelle

Skjeggkrefelle (6 feller)

Rated 0 out of 5
kr 1.495,00

Skjeggkrefelle (12 feller)

Rated 0 out of 5
kr 2.495,00

Skjeggkrefelle (24 feller)

Rated 0 out of 5
kr 3.895,00
Handlevogn
Logg inn

Ingen konto enda?

Lag en konto