Prissammenligning: Silverfish feller vs limfeller

Hjem » Fakta og info » Bekjempelse av skjeggkre » Prissammenligning: Silverfish feller vs limfeller

Månedlig kostnad pr felle ved skjeggkrefangst i 2 år, se forutsetninger under:

Limfeller

10 kr

må følges opp hver måned

Silverfish skjeggkrefeller

7,33 kr

må følges opp hver 4. måned

Pris på fellene

Limfeller må tilsettes lokkemiddel for å kunne oppnå en tilfredsstillende effekt, man må derfor regne med dette i prisen. Limfeller er engangs og etter 3-4 uker vil lokkemiddelet miste effekten og mange feller være fylt med støv og sand eller skadet av vann eller fukt. Man må derfor regne med at limfeller må byttes månedlig.

Stykk pris pr. limfelle, som da også blir prisen pr. måned, ligger på 10-13 kr. Dette forutsetter at man kjøper større pakker og frakt er også inkludert i denne prisen. Noen butikker kan til tider ha kampanjepriser som ligger godt under dette.

Silverfish skjeggkrefelle er en gjenbruksfelle og i alle pakkene følger det med forbruksmateriell til tre gangers bruk. Vi foreslår å bytte forbruksmateriellet tre ganger i året. Har det gått mindre enn 100 skjeggkre i fellen og lokkemiddelet ikke har tørket ut kan fellene stå lenger enn fire måneder. Kjøper man 36 feller og bytter forbruksmateriellet hver fjerde måned koster Silverfish skjeggkrefelle 11,56 kr. pr. felle pr. måned. Ved kjøp av påfyllspakker vil prisen deretter være 3,09 kr. pr. felle pr. måned. Disse prisene gjelder ved bytte av forbruksmateriell i gjennomsnitt hver fjerde måned, de fleste kan bytte sjeldnere og da faller den månedlige prisen.

Arbeidskostnaden

I tillegg til prisen på fellen kan det være nyttig å vurdere arbeidskostnaden. I tillegg til å klargjøre fellene skal de også settes ut. Med limfeller må du gjøre denne jobben hver måned. Med Silverfish skjeggkrefelle kan du gjøre den tre ganger i året eller sjeldnere.

Kostnader ved kartlegging

Det kan være nyttig å kartlegge forekomsten av skjeggkre. Både for å vite omfanget av problemet og for å vite hvor man skal styrke bekjempelsen av dem. Har du Silverfish skjeggkrefeller stående ute i flere måneder vil det vanligvis være lett å se mønsteret i fangsten. Med limfeller som byttes ofte vil det i større grad være behov for å føre statistikk over fangsten for å få oversikt. Man bør også merke seg at det ofte er stort svinn på limfeller på offentlig tilgjengelige steder og ved eksternt utført renhold, dette kompliserer både effektiv fangst og kartlegging.

Forutsetninger i prissammenligningen

Vi har vurdert priser uten kundeavtaler i norske nettbutikker i desember 2022. For limfeller har vi lagt sammen prisen på feller, lokkemiddel og frakt for pakker på 300 til 500 feller. Vi har brukt prisen på de største pakkene tilgjengelig i nettbutikkene. Vi har deretter delt prisen på antallet feller. Effektiv varighet på 3-4 uker har vi fått oppgitt av skadedyrbekjempere.

For Silverfish skjeggkrefelle har vi brukt prisen på Trippelpakken med 36 feller. Ved kjøp av påfyllspakker har vi brukt 3 x Påfyll til standardpakken (10 % kvantumsrabatt). Vi tar utgangspunkt i at det byttes forbruksmateriell i gjennomsnitt hver fjerde måned. Vår egen forskning (hus 15) og erfaringer fra profesjonelle skadedyrbekjempere viser at feller som ikke går fulle er effektive mye lengre enn dette.

Gode forhold

Skjeggkre trives best hvis de har passe temperatur, nok fuktighet, god tilgang på mat og gjemmesteder. Aktiviteten til skjeggkre påvirkes mye av temperaturen. Hvis de har riktig temperatur går hele utviklingen deres raskere. Da vil de oftere være ute på leting etter mat, og vi ser dem oftere. Noen ganger vil de også flytte seg til andre gjemmesteder med bedre forhold. Når vinteren kommer slår vi på mer varme inne og ytterveggene blir kaldere. Dette kan gi økt aktivitet og skjeggkre på andre steder enn før.

Skjeggkre flytter seg til der de har best forhold. Vi har sett at mange skjeggkre i en varmeperiode sommerstid flyttet seg fra vaskerommet til kjøkkenet i en bolig, trolig fordi de der hadde bedre tilgang på mat. I en annen leilighet forsvant de fleste skjeggkreene da vinteren kom. Naboen under sprengfyrte og skjeggkreene flyttet dit vinterstid.

Observasjoner

Skjeggkre er aktive i mørket. Utover høsten blir det senere og senere lyst og det blir lettere å avsløre skjeggkre når lyset slås på. Det er heller ikke uvanlig å plutselig se mer når man har stilt klokka tilbake fra vintertid til sommertid fordi det da er mørkere på morgenen.

Mange som har skjeggkre opplever perioder der det ser ut som antallet plutselig har økt. Hva er det som skjer?

Treg utvikling

Skjeggkre har en langsom utvikling. Eggene ligger i uker før de klekkes og det tar deretter omlag 2 år før de blir 1 cm lange og kjønnsmodne. En voksen hunn kan legge opptil 50 egg i året, men alle blir ikke lagt på en gang. Dette gjør at veksten går sakte, og selv om antallet kan øke ganske mye etter hvert er det ikke plutselige økninger.

Du er med på å gjøre en forskjell

Skjeggkre er et plagsomt kryp å ha fått i hus, men det gjør ikke stor skade og er ikke farlig. Når du kjøper en skjeggkrefelle fra Silverfish AS er du med på gjøre en forskjell for folk som virkelig er plaget av insekter. 10 % av overskuddet i Silverfish AS går til forskning og bekjempelse av alvorlig sykdom og plager forårsaket av insekter. Dette er nedfelt i bedriftens vedtekter.

Handlevogn
Logg inn

Ingen konto enda?

Lag en konto