Fang flest mulig skjeggkre

Hjem » Fakta og info » Om Silverfish skjeggkrefelle » Fang flest mulig skjeggkre

Slik fanger du mest mulig skjeggkre

Fordel fellene

Det første du må gjøre er å sette ut feller i alle rom for å danne deg et bilde av hvor skjeggkreene holder til i huset. Du kan gjerne sette dem under møbler, trapper og benker. Er det andre boenheter bør disse sette inn tiltak samtidig.

Etter en til to uker kan du se i fangstkoppen hvor mange skjeggkre som har gått i fellen. Har du mye skjeggkre vet du allerede da i hvilke rom du fanger få og hvor du fanger mange. Rommene der du fanger mange, vil være nærmest skjeggkreenes oase. Oasen er der kreene har de beste forutsetningene, med tanke på temperatur og luftfuktighet, til å formere og utvikle seg. Når du har dannet deg et bilde av hvor oasen kan være flytter du feller fra rom der du fanger få til rommene du fanger mange. 

Videre tiltak

Prøv å finne ut nøyaktig hvor i rommet det er flest. I tillegg til å se på fordelingen mellom de ulike fellene kan du også danne deg et bilde av hvilken side av fellen skjeggkreene kommer fra. Sett opp feller for å fange skjeggkreene som passerer de første fellene. Sett gjerne noen feller ved døråpningen, ved sprekker i veggen og i rom det er rørføringer til.

Husk at skjeggkre er gode klatrere og at det kan være lurt å sette noen feller på møbler som står inntil vegger, på hyller og på himlingsplater. Gjør enkle tiltak i rommene der du finner flest skjeggkre. Støvsug/vask grundig for å fjerne mattilgangen, også i nærliggende rom. Senk temperaturen hvis den er høy og luftfuktigheten hvis det er mulig.  

Flere tips

Skjeggkre liker det mørkt og stille. Slå av lyset og hold gjerne mennesker og dyr unna rommene der det er mest skjeggkre og der fellene er satt ut. Det går flest skjeggkre i fellene på natta, men de fortsetter et stykke utover morgenen hvis det er mørkt og de får være i fred.

Har du gjort alt over har du gjort livet kort og vanskelig for skjeggkreene og antallet reduseres godt. Du vil også hindre mange av skjeggkreene i å legge ut på næringssøk i huset. Det vil derfor etterhvert bli merkbart færre skjeggkre å se.

Når du har et klart bilde av hvor det er mest skjeggkre kan du gjøre supplerende tiltak. Avhengig av hvor skjeggkreene befinner seg kan ulike tiltak være aktuelle. Se mer under bekjemping av skjeggkre. Husk at feller er det beste middelet for å fjerne skjeggkreene helt. Ved forgiftet åte kan døde skjeggkre bli mat for andre kre, dermed kan man holde liv i en skjult bestand.

Alle feller bruker lukt for å tiltrekke seg skjeggkre. Sterk lukt fra andre matkilder vil derfor gjøre fellene mindre interessante. Det kan derfor være en fordel å pakke tørrvarer i tette bokser, vaske bort sprut fra frityr og steking og vaske godt i områder der det lagres eller har blitt lagret mat.

Finjustering og ytterligere fangst

I rom du aldri ser skjeggkre kan du vurdere å ta bort fellene hvis de er til sjenanse. I varme perioder på sommeren kan skjeggkre finne seg nye steder i huset som gir gunstige forhold, f.eks. kjøkken, og det kan være nødvendig å flytte på fellene. Utover høsten når varmen kommer på inne er det mange som ser mer aktivitet av skjeggkre, andre ser mer når det blir vinter. Da er det lurt å sjekke at fellene ikke har gått tørre eller har blitt fulle av støv. Det skal være et flytende lag på toppen av lokkemiddelet.

Fortsett med å sjekke fellene med jevne mellomrom. Der du fortsatt fanger en del bør du sjekke med noen ukers mellomrom, der du fanger lite bør du sjekke annenhver måned.

Der vi har fulgt en bestand over tid har vi sett en kontinuerlig nedgang i antallet skjeggkre som observeres i huset og som går i fellene. Har man dekket huset (alle boenheter) godt nok med feller klarer man forhåpentligvis å fange alle eggleggende skjeggkre og alle nymfene før de selv begynner å legge egg.

Flere tips​

Skjeggkre liker det mørkt og stille. Slå av lyset og hold gjerne mennesker og dyr unna rommene der det er mest skjeggkre og der fellene er satt ut. Det går flest skjeggkre i fellene på natta, men de fortsetter et stykke utover morgenen hvis det er mørkt og de får være i fred.

Har du gjort alt over har du gjort livet kort og vanskelig for skjeggkreene og antallet reduseres godt. Du vil også hindre mange av skjeggkreene i å legge ut på næringssøk i huset. Det vil derfor etterhvert bli merkbart færre skjeggkre å se.

Når du har et klart bilde av hvor det er mest skjeggkre kan du gjøre supplerende tiltak. Avhengig av hvor skjeggkreene befinner seg kan ulike tiltak være aktuelle. Se mer under bekjemping av skjeggkre. Husk at feller er det beste middelet for å fjerne skjeggkreene helt. Ved forgiftet åte kan døde skjeggkre bli mat for andre kre, dermed kan man holde liv i en skjult bestand.

Alle feller bruker lukt for å tiltrekke seg skjeggkre. Sterk lukt fra andre matkilder vil derfor gjøre fellene mindre interessante. Det kan derfor være en fordel å pakke tørrvarer i tette bokser, vaske bort sprut fra frityr og steking og vaske godt i områder der det lagres eller har blitt lagret mat.

Videre tiltak

Prøv å finne ut nøyaktig hvor i rommet det er flest. I tillegg til å se på fordelingen mellom de ulike fellene kan du også danne deg et bilde av hvilken side av fellen skjeggkreene kommer fra. Sett opp feller for å fange skjeggkreene som passerer de første fellene. Sett gjerne noen feller ved døråpningen, ved sprekker i veggen og i rom det er rørføringer til.

Husk at skjeggkre er gode klatrere og at det kan være lurt å sette noen feller på møbler som står inntil vegger, på hyller og på himlingsplater. Gjør enkle tiltak i rommene der du finner flest skjeggkre. Støvsug/vask grundig for å fjerne mattilgangen, også i nærliggende rom. Senk temperaturen hvis den er høy og luftfuktigheten hvis det er mulig.  

Slik fanger du mest mulig skjeggkre

Fordel fellene

Det første du må gjøre er å sette ut feller i alle rom for å danne deg et bilde av hvor skjeggkreene holder til i huset. Du kan gjerne sette dem under møbler, trapper og benker. Er det andre boenheter bør disse sette inn tiltak samtidig.

Etter en til to uker kan du se i fangstkoppen hvor mange skjeggkre som har gått i fellen. Har du mye skjeggkre vet du allerede da i hvilke rom du fanger få og hvor du fanger mange. Rommene der du fanger mange, vil være nærmest skjeggkreenes oase. Oasen er der kreene har de beste forutsetningene, med tanke på temperatur og luftfuktighet, til å formere og utvikle seg. Når du har dannet deg et bilde av hvor oasen kan være flytter du feller fra rom der du fanger få til rommene du fanger mange. 

Videre tiltak

Prøv å finne ut nøyaktig hvor i rommet det er flest. I tillegg til å se på fordelingen mellom de ulike fellene kan du også danne deg et bilde av hvilken side av fellen skjeggkreene kommer fra. Sett opp feller for å fange skjeggkreene som passerer de første fellene. Sett gjerne noen feller ved døråpningen, ved sprekker i veggen og i rom det er rørføringer til.

Husk at skjeggkre er gode klatrere og at det kan være lurt å sette noen feller på møbler som står inntil vegger, på hyller og på himlingsplater. Gjør enkle tiltak i rommene der du finner flest skjeggkre. Støvsug/vask grundig for å fjerne mattilgangen, også i nærliggende rom. Senk temperaturen hvis den er høy og luftfuktigheten hvis det er mulig.  

Finjustering og ytterligere fangst

I rom du aldri ser skjeggkre kan du vurdere å ta bort fellene hvis de er til sjenanse. I varme perioder på sommeren kan skjeggkre finne seg nye steder i huset som gir gunstige forhold, f.eks. kjøkken, og det kan være nødvendig å flytte på fellene. Utover høsten når varmen kommer på inne er det mange som ser mer aktivitet av skjeggkre, andre ser mer når det blir vinter. Da er det lurt å sjekke at fellene ikke har gått tørre eller har blitt fulle av støv. Det skal være et flytende lag på toppen av lokkemiddelet.

Fortsett med å sjekke fellene med jevne mellomrom. Der du fortsatt fanger en del bør du sjekke med noen ukers mellomrom, der du fanger lite bør du sjekke annenhver måned.

Der vi har fulgt en bestand over tid har vi sett en kontinuerlig nedgang i antallet skjeggkre som observeres i huset og som går i fellene. Har man dekket huset (alle boenheter) godt nok med feller klarer man forhåpentligvis å fange alle eggleggende skjeggkre og alle nymfene før de selv begynner å legge egg.

Du er med på å gjøre en forskjell

Skjeggkre er et plagsomt kryp å ha fått i hus, men det gjør ikke stor skade og er ikke farlig. Når du kjøper en skjeggkrefelle fra Silverfish AS er du med på gjøre en forskjell for folk som virkelig er plaget av insekter. 10 % av overskuddet i Silverfish AS går til forskning og bekjempelse av alvorlig sykdom og plager forårsaket av insekter. Dette er nedfelt i bedriftens vedtekter.

Handlevogn
Logg inn

Ingen konto enda?

Lag en konto