Egen testing

Hjem » Egen testing

Forskning på skjeggkre

Å forske på skjeggkre er mer komplisert og tidkrevende enn de fleste tror. Fellen og lokkemiddelet fra Silverfish er resultatet av ett og et halvt års intens forskning. Skjeggkreenes aktivitet varierer veldig, så alle forsøk må gjentas flere ganger og tar flere uker å gjennomføre. Våre tester har konsentrert seg om hus der det har vært en stor aktivitet av skjeggkre. Vi har ikke prøvd å fange/utrydde flest mulig, men å få gjennomført best mulig forsøk for å finne fram til den beste fellen og det beste lokkemiddelet. I den tidlige fasen brukte vi kun feller som var skjøre og åpne. De var lite egnet i hus med små barn, katter og i rom med høy luftfuktighet. Resultatene kan du se nedenfor. Vi har også skrevet en mer detaljert artikkel på engelsk med statistikk fra hus 1, 4 og 6.

Hus 1, vårt eget hus (utvikling av lokkemiddel og tidlig prototypeutvikling)

Vi hadde sett mange skjeggkre i kjelleren og så mest aktivitet i teknisk bod. Her startet vi å utvikle feller og lokkemiddel. Etter ca 4 måneder hadde vi utviklet en effektiv felle og et godt lokkemiddel. På dette tidspunktet så vi sjelden skjeggkre på gulvet i 1. etasje, i gryter og kjøkkenskuffer. Totalt har vi fanget over 5000 skjeggkre i vårt eget hus. I den tidlige fasen var det ikke uvanlig å se 15 skjeggkre i en felle etter en natt. Vi fanger fortsatt noen skjeggkre, men nesten ingen i rommet der vi hadde flest. Vi fanger nå nesten utelukkende nymfer, noe som betyr at det i liten grad legges nye egg.

Hus 2, en barnehage (utvikling av lokkemiddel)

Fordi prototypene våre var skjøre og sto på gulvet med lokkemiddelet lett tilgjengelig for barna kunne vi bare ha fellene ute når barnehagen var stengt. Lokkemiddelet har alltid vært giftfritt, men det ville bli veldig mye søl hvis barna lekte med fellene. Etter hvert som vi utviklet lokkemiddelet og fant ut hvor skjeggkreene holdt til klarte vi å fange flere og flere. Under kan du se et bilde av fangsten som ble gjort i noen feller som sto oppå himlingsplatene.

Hus 3, privat hjem (utvikling av lokkemiddel)

Her fanget vi ikke så mye i starten og huseier sluttet derfor å sjekke fangsten. Etter noen måneder skulle en felle fjernes og så da ut som på bildet under. Dette er en tidlig versjon av lokkemiddelet fanget i en enkel prototype av fellen.

Hus 4, privat hjem (utvikling av lokkemiddel og ytelse målt mot limfelle)

Vi lokaliserte raskt hvor skjeggkreene holdt til men vi hadde et begrenset antall steder å sette fellene fordi husets katt fattet litt for mye interesse for lokkemiddelet. Etter ca to måneder rapporterte beboerne om en tydelig nedgang i antallet observerte skjeggkre, vi hadde da fanget omtrent 430 skjeggkre i et lite antall feller. Nøyaktig telling ble avsluttet etter nesten 5 måneder og 678 skjeggkre. Nå har antallet mest sannsynlig passert 1000 og der det før var helt vanlig å finne skjeggkre i kjøkkenskuffene har dette nå blitt noe som skjer sjelden. I dette huset lot vi en limfelle stå i stuen i 36 dager. Den fanget ingen skjeggkre, bare noen andre insekter. Deretter satte vi vår felle på samme sted og fanget 10 skjeggkre på 22 dager. Da limfellen sto på rommet der vi fanget mest fanget den 2 mens de to av våre feller som sto ved siden av tilsammen fanget 43 på like lang tid.

Hus 5, privat hjem (utvikling av lokkemiddel)

På grunn av små barn i huset var det begrenset hvor vi kunne sette fellene. Vi fanget en god del skjeggkre men fant kanskje ikke tilholdsstedet deres.

Hus 6, privat hjem (utvikling av lokkemiddel)

På de første 8 dagene fanget vi 120 skjeggkre i 4 feller. 102 av skjeggkreene gikk i en og samme felle, så her kunne vi raskt finne ut hvor de holdt til og få gode resultater i forskningen. I løpet av 8 måneder ble det fanget over 1100 skjeggkre. Beboerne la ikke så mye merke til skjeggkreene i det daglige, verken før eller etter.

Hus 7, 8, 9, 10 og 11, private hjem (test av lokkemiddel, materialvalg og endelig produkt)

Vi trengte flere steder med mye skjeggkre for å gjennomføre de siste testene. Dessverre viste det seg at vi hadde noen problemer med en ingrediens i lokkemiddelet og det var ikke så mye skjeggkre som vi trengte for å kunne gjøre effektiv testing i disse husene. I et av disse husene hadde et skadedyrfirma tidligere utført skjeggkrebekjempelse, men bestanden var på vei opp igjen og vi fanget en hel del både i dette huset og hos naboen vegg i vegg.

Hus 12 og 13, kontorbygg (test av endelig produkt)

Mange kontorbygg opplever å ha mye skjeggkre i garderober i kjelleren. Vi testet i to slike garderober, men fanget lite til tross for at vi observerte skjeggkre der. I trappegang utenfor garderoben i det ene bygget har vi opplevd stor fangst. Vi mistenker at andre lukter som deodorant, svette, såpe eller parfyme kan påvirke fangsten.

Hus 14, privat hjem (test av materialvalg)

Her prøvde huseier å gjøre alt i sin makt for å fjerne skjeggkre samt løse et par andre problemer. Vi satte ut våre feller og flere andre aktører satte ut limfeller. I tillegg ble en vegg som kanskje var et viktig tilholdssted byttet på grunn av vannskade. Antall observerte og fangede skjeggkre gikk ned etter at veggen ble revet, men vi hadde fått de resultatene vi trengte for å finne ut hvilket materiale fellen skulle lages i.

Hus 15, privat hjem (test av hvor lenge lokkemiddelet virker)

I dette huset så vi en mulighet til å teste hvor godt gammelt lokkemiddel fungerer. Vi satte ut feller parvis der den ene fellen hadde blitt fylt med lokkemiddel for 1 måned siden og den andre for over 8 måneder siden. Testingen varte i 3,5 måneder. Etter halve tiden byttet vi plass på fellene i hvert par slik at plasseringen ikke skulle ha stor betydning. Resultatet var at det ikke var noen signifikant forskjell på en felle med nesten nytt lokkemiddel og en som hadde stått ute lenge. Vi kan derfor anta at lokkemiddelet er effektivt i minst ett år.

Du er med på å gjøre en forskjell

Skjeggkre er et plagsomt kryp å ha fått i hus, men det gjør ikke stor skade og er ikke farlig. Når du kjøper en skjeggkrefelle fra Silverfish AS er du med på gjøre en forskjell for folk som virkelig er plaget av insekter. 10 % av overskuddet i Silverfish AS går til forskning og bekjempelse av alvorlig sykdom og plager forårsaket av insekter. Dette er nedfelt i bedriftens vedtekter.

Handlevogn
Logg inn

Ingen konto enda?

Lag en konto