Välkommen till Silverfish

Fällan for långsprötad silverfisk från Silverfish AS är en innovativ insektsfälla baserad på omfattande forskning om långsprötad silverfisk. Det giftfria, matbaserade lockbetet lockar och dränker silverfiskar och andra insekter och håller sig effektiv i månader.